Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Skip to main content

#RugbyFamily Today we lost one of the shining lights of the rugby industry. We are deeply saddened by the passing away of SuperSport commentator Kaunda Ntunja. He will forever be remembered, not only for his passion for the game and commentary, but also his huge smile and great sense of humour. Our deepest condolences go out to his loved ones and the entire rugby community.

#SaphoLombhoxo Namhlanje silahlekelwe lelona khwezi kwezombhoxo. Sothukile Singxwelerhekile kukushiywa liqhawe uKhaunda Ntunja,umsasazi wesiXhosa kumdlalo wombhoxo kwaSuperSport. Uyohlala ekhunjulwa,hayi ngomdla wakhe omangalisayo kumbhoxo nokusasaza kuphela, kodwa nangoncumo lwakhe nokuhlekisa kwakhe. Amazwi wethu wovelwano olunzulu aya kwabo bebemthanda kunye nabalandeli bombhoxo.

Leave a Reply